Los sueños caprichosos de Pantagruel, imágenes de Fraçois Desprez en imágenes de Salvador Dalí
Autor: Jesús María González de Zárate
Ano: 2002
70 páxinas
ISBN: 84-932138-02
Idioma: castelán

O presente catálogo recolle un detallado estudo iconográfico dos gravados de Salvador Dalí sobre a burlesca obra de Pantagruel. A serie de 25 litografías das que toma o seu título da edición ilustrada por Desprez e editada por Breton en 1565 Les sognes Drolatiques de Pantagruel de cuxas 120 entalladuras Dalí toma 25. Ao comparar tales imaxes despréndese unha clara identidade iconográfica que nós ofrecemos ao lector e que quizais sendo o noso labor o estudo da estampa do século XVI, xa fose posto de manifesto por estudosos da arte contemporánea aínda que tal premisa non é descoñecida.