Revista cultural de Artes.
Portada del Nº 1. Octubre 2003.